Monday, 4 April 2011

" Các biển báo giao thông!"

Một số biển báo giao thông đơn giản và thường gặp khi đi đường.
Cô Ngà giải thích những biển báo cùng một nhóm ví dụ như biển báo hiệu lệnh có nền màu xanh dương, biển báo cấm có viền màu đỏ còn biển báo nguy hiểm thì viền đỏ nền màu vàng.
"Chú ý khi đi trên đường các con sẽ bắt gặp một số biển báo mà chúng mình cần làm theo quy định để không vi phạm luật lệ giao thông nhé!"
Sau khi học xong về các biển báo, cô Ngà yêu cầu từng nhóm vẽ các biển báo giao thông.
Nhóm những bạn vẽ các biển báo hiệu lệnh.
Hai bạn vẽ biển báo nguy hiểm.
Các biển báo cấm được các bạn nhóm 3 vẽ rất đẹp.

1 comment:

  1. Good lesson Ms Nga! Your children are getting cleverer by the day! Thank you!

    ReplyDelete